3 पैकी 1 - 3 निकाल दर्शवित आहे
अ.क्र. प्रकरण क्रमांक तक्रारदाराचे नाव प्रतिवादी नाव विषय जिल्हा स्थिती पुढील दिनांक ऑर्डरची तारीख फाईल
1 CASE-101 subject complainant cdcds नांदेड सूचना अहवाल प्रतीक्षा 19-11-2020 NA NA
2 12345 Subject Marathi Complainant Name in Marathi Respondent Name in Marathi मुंबई उपनगर सूचना अहवाल प्रतीक्षा 27-08-2020 NA NA
3 123456 Name Name Name जालना अंतिम ऑर्डर 23-07-2020 31-08-2020