8 पैकी 1 - 8 निकाल दर्शवित आहे
अ.क्र. प्रकरण क्रमांक तक्रारदाराचे नाव प्रतिवादी नाव विषय जिल्हा स्थिती पुढील दिनांक
1 CASE-101 subject complaint respondent नांदेड सूचना अहवाल प्रतीक्षा 25-11-2020
2 212/2020 Text Text Text पुणे अंतिम ऑर्डर 02-11-2020
3 74/2019 विषय फिर्यादीचे नाव प्रतिवादीचे नाव पुणे सूचना अहवाल प्रतीक्षा 15-05-2020
4 76/2019 विषय फिर्यादीचे नाव प्रतिवादीचे नाव पुणे अंतिम ऑर्डर 15-05-2020
5 78/2019 विषय फिर्यादीचे नाव प्रतिवादीचे नाव पुणे सूचना अहवाल प्रतीक्षा 15-05-2020
6 71/2019 सेवा निवृत्ती वेतन विलंब झाल्याबाबत श्री. सखाराम कानिटकर, उस्मानाबाद उपकार्यकारी अभियंता माजलगाव कालवा विभाग क्र.७ मु.पो. ता. गंगाखेड जि. परभणी पुणे सूचना अहवाल प्रतीक्षा 15-04-2020
7 75/2019 सेवा निवृत्ती वेतन विलंब झाल्याबाबत श्री. सखाराम कानिटकर, उस्मानाबाद उपकार्यकारी अभियंता माजलगाव कालवा विभाग क्र.७ मु.पो. ता. गंगाखेड जि. परभणी पुणे सूचना अहवाल प्रतीक्षा 15-04-2020
8 77/2019 सेवा निवृत्ती वेतन विलंब झाल्याबाबत श्री. सखाराम कानिटकर, उस्मानाबाद उपकार्यकारी अभियंता माजलगाव कालवा विभाग क्र.७ मु.पो. ता. गंगाखेड जि. परभणी पुणे प्रत्युत्तर प्रतीक्षा करा 15-04-2020