4 पैकी 1 - 4 निकाल दर्शवित आहे
अ.क्र. प्रकरण क्रमांक तक्रारदाराचे नाव प्रतिवादी नाव विषय जिल्हा स्थिती पुढील दिनांक
1 CASE-101 subject dcsd dvsd मुंबई उपनगर सूचना अहवाल प्रतीक्षा 11-11-2020
2 123456 Test Test Test भंडारा ऐकत आहे 12-11-2020
3 Gri/12/2019 Test Subject Marathi Marathi हिंगोली सूचना अहवाल प्रतीक्षा 06-11-2020
4 72/2019 विषय फिर्यादीचे नाव प्रतिवादीचे नाव पुणे प्रत्युत्तर प्रतीक्षा करा 15-05-2020