दिव्यांग व्यक्तींची संख्या

दिव्यांग पुरूष संख्या

दिव्यांग स्त्रिया संख्या