महत्वाच्या व्यक्ती

मा. मंत्री, सामाजिक न्याय व <br> विशेष सहाय्य विभाग

श्री. धनंजय मुंडे

मा. मंत्री, सामाजिक न्याय व
विशेष सहाय्य विभाग
माननीय राज्यमंत्री, सामाजिक न्याय व <br> विशेष सहाय्य विभाग

श्री. डॉ. विश्वजित कदम

माननीय राज्यमंत्री, सामाजिक न्याय व
विशेष सहाय्य विभाग
प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व <br> विशेष सहाय्य विभाग

श्री. श्याम तागडे (भा. प्र. से.)

प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व
विशेष सहाय्य विभाग
आयुक्त, दिव्यांग कल्याण

श्रीमती. प्रेरणा देशभ्रतार (भा. प्र. से.)

आयुक्त, दिव्यांग कल्याण
  • वार्ता
  • कार्यक्रम
  • फोटो
  • व्हिडिओ